#Idemo

Ett projekt om ämnesövergripande
pedagogik och demokratifostran

Idemo är ett projekt knutet till Undervisnings- och kulturministeriet. I projektet vill vi utveckla en ämnesövergripande pedagogik som baserar sig på samverkan och demokratifostran. Genom insatser i lärarutbildningen vill vi främja ämneslärarstuderandes kompetens att kombinera värdegrund, ämnesundervisning och ämnesövergripande pedagogik i sin framtida undervisning. Vi bedriver också ämnesövergripande utvecklingsarbete i samarbete med projektgymnasier runtom i landet. Projektet inleddes hösten 2018 och avslutas i januari 2022.