Studiehelhet i ämnesövergripande pedagogik

Studiehelheten Ämnesövergripande pedagogik 2 sp ingår i kursen Kommunikation, relationer och medier i skolan (5 sp) och är ett led i spetsprojektet IDEMO (2018–2021) att utveckla ämneslärarutbildningen vid ÅA. Kursen ingår i de pedagogiska studierna för samtliga ämneslärarstuderande vid Åbo Akademi.

Efter studierna förväntas de studerande kunna:

  • utveckla en reflektion över teoretiska utgångspunkter och begrepp i dialog med mål och undervisningsmetoder i helhetsskapande undervisning
  • utgående från skolans demokratiuppdrag, en holistisk syn på elevers lärande och det egna ämnets bidrag och relevans kunna planera och skapa möjligheter för ämnesövergripande lärandeprocesser i nära samarbete med elever, kolleger och externa aktörer.

Studierna syftar således till att de studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i ämnesintegrerad och helhetsskapande undervisning med elevens delaktighet och lärande i fokus. Studiehelheten har relevans för pågående undervisning och praktik på Vasa övningsskola under kompetensveckan i åk 7–9 eller gymnasiets mål för mångsidig kompetens, samt projektet som ”Learning by Moving” och gymnasiets satsning på ”Studier i rörelse”.

På bloggen https://idemoprojectstudentblog.wordpress.com hittas texter skrivna av studerande inom ramen för kursen.

Ämneslärarstuderandes tankar kring ämnesövergripande undervisning.