Jämställdhetspilot

Ett pilotprojekt kring jämställdhet genomfördes under hösten 2020 i projektgymnasierna Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa gymnasium, Petalax gymnasium, Pedersöre gymnasium och Närpes gymnasium.

Vår projektarbetare Anders Fransén har skrivit en text åt Folkhälsan utifrån pilotprojektet, utifrån tematiken Jämställdhet och likabehandling – verksamhetskultur i förändring.