Våra projektgymnasier

Vasa övningsskolas gymnasium

FM, EM Anders Fransén (gymnasielärare i historia, samhällslära och filosofi) leder utvecklingsarbetet genom att utarbeta ämnesövergripande kurser kring teman hållbart företagande och perspektiv på historia.

Följ arbetet på #idemoVOS

Kontakt: afransen@abo.fi

Skolans hemsida:  https://oldwww.abo.fi/vos/gymnasiet

Vasa gymnasium

Kontaktlärarna Tomas och Sami förverkligar ämnesövergripande helheter på Vasa gymnasium genom fortsatt utveckling av kurserna ‘Perspektiv på rätten’ (i samarbete med Helsingfors universitet) och ‘Livskunskap’. Den senare både formar och formas av skolkulturen.

Kontaktpersoner: Tomas Brännkärr (tomas.brannkarr@edu.vaasa.fi) och Sami Siekkinen (sami.siekkinen@edu.vaasa.fi)

Följ arbetet på #idemoVG

Gymnasiet i Petalax

Projekt Olympos är en tvärvetenskaplig projekthelhet som tar avstamp i antikens Grekland för att undersöka demokrati och hållbar utveckling. Genom fenomenbaserad undervisning önskar vi uppnå förståelse för synergieffekterna som uppstår ur ämneshelheterna. Projektet är indelat i fyra kurshelheter som bemöter demokratifostran och hållbar utveckling ur flertalet synvinklar. Ett annat pågående ämnesövergripande och stadieöverskrivande projekt är Apollo-projektet (https://www.apolloprojektet.fi/)

Kontakt: andre.forsman@malaxedu.fi

Skolans hemsida: https://gymnasiet.malax.fi/

Pedersöre gymnasium

IDEMO och personal vid PG samverkar kring utvecklandet av pedagogiska lösningar som i första hand tangerar företagsamhetsfostran. Satsningen korrelerar med kommunens strategi för utbildningssektorn.

Kontaktperson: Tom Back tom.back@pedersore.fi

Följ arbetet på #idemoPG

Pargas svenska gymnasium

Salon lukio

Yhteistyö Salon lukion kanssa alkoi keväällä 2019, kun lukiossa järjestettiin Play Salo hanke yhdessä Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Jyväskylästä projektiin osallistui luokanopettajaopiskelija. Syksyllä 2019 Salossa toteutetaan toinen projekti, jonka suunnittelee ja toteuttaa Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijat. Projektin teemana on osallisuus ja vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa. Seuraa Idemon nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia, niin pysyt mukana projektissa.

Iitin lukio

Iitin lukiossa järjestettiin keväällä 2019 yökoulu, joka toteutettiin eduskuntavaalipelinä. Mikko projektista oli paikalla ja raportoi yökoulusta videon muodossa (https://www.youtube.com/watch?v=D1NF5AbIAj0&t=36s). Tämän lisäksi samana keväänä Iitin lukiossa toteutettiin pilottikokeilu, jossa mobiilisovelluksen avulla koetettiin lisätä opiskelijoiden osallisuutta. Kokeilussa kerättyä tietoa analysoidaan parhaillaan. Yhteistyö Iitin lukion kanssa jatkuu myös keväällä 2020. Suunnitelmissa on jälleen pelillinen kokonaisuus demokratian ympärillä.

Keuruun yhtenäiskoulun lukio

Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen ja Keuruun yhteiskoulun välinen yhteistyö on jatkunut useiden vuosien ajan. Idemo-projektin tiimoilta aineenopettajaopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Keuruulla oppiainerajat ylittävän ja osallisuuteen sekä demokratiaan keskittyvän kokonaisuuden keväällä 2020 osana opintojaan. Kokeiluun osallistuu mahdollisuuden mukaan myös Vaasan opiskelijoita.

Ulvilan ja Huittisten lukiot

Ulvilan ja Huittisten lukioissa alkoi syyslukukaudella opiskelijatoimintaa, jonka tarkoituksena on ajaa nuorten asemaa. Toiminta alkoi lukioille laitetusta Idemon uutiskirjeestä, joka tavoitti lukioiden opettajat, jotka innostuivat itse ja innostivat nuoret toimimaan. Idemo on mukana hankkeessa raportoimassa ja kouluttamassa nuoria.