Högskolestudier för projektgymnasierna

Kurser i statskunskap med masskommunikation läsåret 2020–21

Följande föreläsningskurser kommer att finnas tillgängliga för abiturienter, via utbildningslinjen för statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akadami i Vasa, under läsåret 2020-21. Deltagandet under föreläsningarna plus utförda arbetsmoment ersätter en kurs på gymnasienivå, och ifall även kursen examineras kommer kursen att fås till godo, delvis eller i sin helhet, om man i ett senare skede väljer att studera vid Åbo Akademi.


Journalistikens grunder och utgångspunkter (10 sp) – hösten 2020
Vad: Kursen lär ut de centrala grundbegreppen och teorierna kring journalistik som ett specifikt arbets- och presentationssätt i massmedier.
Kursansvarig: Klas Backholm, klas.backholm@abo.fi


Introduktion till digitala medier och webben som massmedium (5 sp) – våren 2021
Vad:
Kursen ger deltagaren kunskap om nya mediers roll i mediesamhället.
Kursansvarig: Klas Backholm, klas.backholm@abo.fi


USA:s presidenthistoria (5 sp) – hösten 2020 (kvällstid)
Vad: Kursen fokuserar på USA:s tillkomst och samhällsutveckling i skenet av de presidenter som landet har haft.
Kursansvarig: Claus Stolpe, claus.stolpe@abo.fi


Mellankrigstiden (5 sp) – våren 2021
Vad: Kursen fokuserar på de processer som ledde fram till I v.k. samt framför allt vad som sedermera skedde under åren 1918-39 och II v.k.:s utbrott
Kursansvarig: Claus Stolpe, claus.stolpe@abo.fi


Statskunskap, grundkurs (10 sp) – hösten 2020
Vad: Kursen uppmärksammar den historiska utvecklingen, presenterar centrala politiska och ideologiska frågeställningar och ger en överblick av statsvetenskapens delområden.
Kursansvarig: Jenny Lindholm, jenny.lindholm@abo.fi


Politikens teori och praxis (5 sp) – hösten 2020
Vad: Kursen fokuserar på relationen mellan politik i teorin och praktiken, och innefattar gästföreläsningar av politiker, journalister och ledande personer inom offentlig förvaltning.
Kursansvarig: Thomas Karv, thomas.karv@abo.fi