Om projektet

  • IDEMO är ett av regeringens spetsprojekt för att utveckla Finlands lärarutbildningar.
  • Projektet vill utveckla en ämnesövergripande pedagogik. Genom forskningsbaserat utvecklingsarbete strävar vi efter att höja ämneslärares ämnesövergripande kompetens och ge dem beredskap att kombinera värdegrund, ämnesundervisning, ämnesövergripande pedagogik och läroplanens temaområden i sin framtida undervisning.
  • Konkret jobbar vi dels med att kartlägga ämneslärarutbildningarnas och gymnasiernas nuvarande verksamhet kring ämnesövergripande studier och demokratifostran, dels med att utveckla kurser och verksamhetsmodeller på bägge utbildningsstadier. Kartläggningen genomfördes våren 2019, och resultat från den kommer att rapporteras inom kort. Läsåren 2019-2021 genomförs utvecklingsarbetet både inom universitetens ämneslärarutbildningar och i samarbete med projektgymnasier.
  • Demokratifostran och samverkan är centrala element i utvecklingsarbetet.
  • Projektet leds av Åbo Akademi, i samarbete med Jyväskylän yliopisto. Vi är glada att få samverka också över språkgränserna i projektet! Språksamarbetet kommer till uttryck på hemsidan, som är mestadels svenskspråkig men med en del finskspråkiga inslag.
  • Följ oss på sociala medier (länkar finns nedan) där vi kontinuerligt uppdaterar vad som är på gång.

https://www.facebook.com/idemo19/