Fysisk religionsundervisning

I en klassisk föreläsningssituation blir eleverna lätt passiva på flera plan. Samtidigt kan en lärare engagera eleverna genom att ställa en del frågor så att de inte enbart lyssnar utan även svarar. Men taltid löser inte den stillasittande kulturen. Därför är det bra ifall eleverna går fram och hämtar ett papper eller får ett kort grupparbete där de flesta måste flytta på sig för att komma i kontakt med gruppen. En annan lättintegrerad aktivitet kan göras vid genomgång av uppgifter, så att eleverna skriver svar på tavlan istället för att svara på frågorna muntligt från sin plats.

Hittills har jag nämnt hur vanliga undervisningselement kan sätta eleverna i rörelse och det är bra. Men jag har inte slutat där. Eftersom jag undervisar i religion har jag valt att ta pausgymnastik med rörelser från olika religioner. Och jag vet att det kan uppfattas som religionsutövning och därför är jag öppen för att en elev kan vägra, men det har jag inte varit med om. Tvärtom har eleverna verkat mycket positiva till rörelser. Och i övrigt är det bra att elever lär sig känna igen religiösa riter genom att själv på ett indirekt sätt utföra dem. Och då kommer blodcirkulationen igång för den fortsatta undervisningen.