Blogginlägg 1

Under det första seminarietillfället presenterade föreläsaren Berit Kurtén en ypperlig metafor för ämnesövergripande undervisning: istället för att enbart erbjuda elever en kycklingsoppa, var alla läroämnen är urskiljbara och skilda delar, bör vi som ämneslärare även erbjuda dem en tomatsoppa, där läroämnena är förenade i en oskiljbar helhet. Genom ämnesövergripande undervisning är läroämnena således inte längre fragmenterade, utan det sker en transdisciplinär integrering (Kurtén 2019), som är mer verklighetsförankrad än den traditionella, fragmenterade undervisningen.

Vikten av ämnesövergripande undervisning betonas även i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014, 19): förutom kompetens inom olika läroämnen, ska man sträva till en ämnesöverskridande kompetens, vilket bidrar bl.a. till skapandet av en grund för livslångt lärande. Under de gångna seminarietillfällena har det även diskuterats att ämnesövergripande undervisning behövs i dagens läge, för att det leder till ökad förståelse av realistiska företeelser i verkligheten.

Förverkligandet av ämnesövergripande undervisning har dock sina utmaningar, vilket även har diskuterats under de gångna seminarietillfällena och speciellt under det fjärde seminarietillfället. Tankar om att ämnesövergripande undervisning kan vara svårt att förverkliga, tidskrävande, att det är svårt att engagera äldre lärare till att delta i ämnesövergripande projekt samt att det är svårt integrera språkundervisningen på ett meningsfullt sätt, har lyfts upp. Även Niemelä och Tirri (2018, 119-120) noterar utmaningen som ämnesövergripande undervisningen medför, speciellt då det gäller ämneslärare som är specialiserade på ett/några läroämnen och nu förväntas skapa nya, integrerade möjligheter till lärande. Dessutom kan gymnasielärarna eventuellt ha svårt att se meningsfullheten med ämnesövergripande undervisning, eftersom studentproven tillsvidare är ämnesvisa. Niemelä och Tirri (2018, 126) betonar dock att den finska lärarutbildningen har en avgörande roll i utvecklingen av lärarnas integrativa, pedagogiska kunskap, d.v.s. att bygga broar mellan olika läroämnen.

Vi, blivande ämneslärare, har nu fått en inblick i ämnesövergripande undervisning och ser dess enorma potential, men även vilka utmaningar som medföljer. Vi har lärt oss att nyckeln till ämnesövergripande undervisning är samarbete – något som vi kommer ha i åtanke då vi beger oss ut på fältet som utbildade ämneslärare.

Zara Wessberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s