Blogginlägg I

Enligt Grunderna för gymnasiets läroplan (2015, 34-40) ska den studerande, bland annat, erhålla nya kunskaper och erfarenheter över läroämnesgränserna. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014, 19) står det också att utöver kunskap inom olika ämnen ska man även sträva till en ämnesövergripande kompetens. Läroplanen presenterar mål och innehåll som förenar olika ämnen, men för att dessa mål ska uppnås krävs det ett systematiskt samarbete och en utvärdering av hur målen ska förverkligas.

Under första seminariet, via AnswerGarden, kom vi blivande ämneslärare tillsammans fram till att ämnesövergripande undervisning är nyttigt, omväxlande, effektivt och kräver samarbete. Däremot fanns det också andra tankar om ämnet, t.ex. att det är en utmaning, jobbigt och till och med svårt förverkligat. Niemelä och Tilli (2018, 119-120) är delvis av samma åsikt, att inkluderingen av ämnesövergripande undervisning är krävande, speciellt för ämneslärare som är experter på att undervisa ett eller två ämnen och nu förväntas uppfylla de nya målen. Personligen tror jag inte att ämnesövergripande undervisning är svårt förverkligat, men det krävs ett gott samarbete.

Första och andra seminariet i ‘Ämnesövergripande pedagogik’ presenterade ett flertal konkreta exempel på hur man integrerar olika ämnen i undervisningen, t.ex. parallell undervisning kring ett ämne som klimatförändring, sett från olika ämnesperspektiv (samhällslära, kemi, geografi osv.). Företagsamhetens pedagogik och specifika temadagar eller studiebesök är även en möjlighet för ämnesövergripande undervisning, där flera ämnen tillsammans arbetar med ett övergripande tema, t.ex. politisk konsumtion. I detta fall är det viktigt att eleverna får välja det övergripande temat. Utgående från detta, skriver Niemelä och Tilli (2018, 127) att lärare måste ha en bra förståelse av det valda temat och att de även pedagogiskt måste kunna undervisa valt tema, vilket kan bli en utmaning.

Under tredje seminariet, diskuterade vi funktionell inlärning i olika ämnen. Här kunde olika ämnen samarbeta genom en fysisk aktivitet, t.ex. en utomhusdag. Seminarium 4 presenterade, bland annat, kompetensveckans olika teman. Här lärde vi oss att det är komplicerat att hitta ett gemensamt tema bland olika ämneslärare, men att man åtminstone kan föreslå ca. 9 stycken teman som eleverna själva väljer. Sammanfattningsvis, under seminarium 4, kom vi fram till att komplexa problem sällan går att lösa från ett perspektiv, utan det kräver samarbete och kommunikation samt flera olika perspektiv, det vill säga ett ämnesövergripande arbete.

Henry Högström

Källor:

Niemelä, Mikko & Tirri, Kirsi (2018). Teachers’ Knowledge of Curriculum Integration: A Current Challenge for Finnish Subject Teachers. 

Utbildningsstyrelsen (2014). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.

Utbildningsstyrelsen (2015). Grunderna för gymnasiets läroplan 2015.  


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s