Första blogginlägget

Allmänt om ämnesintegrering

Läroplanen (2015; gymnasiet) lägger grunden för att man som lärare ska sträva efter att skapa helheter över ämnesgränserna, så kallade ”temaområden”, för att studerande ska få en bredare inblick i hur man kan koppla ihop de olika ämnena, redan under studietiden, så att man inte enbart har sina isolerade ämneskunskaper som sedan inte kan appliceras i ”verkliga” världen. I den ”verkliga” världen kan man inte förlita sig på enbart ett ämne för att lösa svåra problem, som t.ex. global uppvärmning och andra miljöproblem, det är inte något som enbart biologer ska behöva fundera på (parafrasering av Mats Braskén, 24.1.2019; S4).

Varför satsa på ämnesintegrering?

Under de fyra seminarierna har lärarna, gästföreläsarna, samt referenslitteraturen, och speciellt (Björkgren, Gullberg & Hiili 2014), målat upp en bild av att den ämnesbetonade undervisningen är för tillfället väldigt ingrott i lärares sätt att tänka och att det kommer krävas mycket arbete för att förändra detta tankesätt. Det är dock något som man vill sträva efter, en skola och studentexamen där fokus ligger på helheter, och inte enbart ämneskunskaper.

Det som direkt kommer till minnes är gårdagen, (24.1.2019; S4), när slöjd plockades fram som ett ”medium” eller ”verktyg” för ämnesintegreringen, där men har möjlighet att plocka in ”fysiskt arbete” från alla möjliga olika ämnen och arbeta praktiskt med materialet för att få en djupare förståelse, eftersom man får tillämpa sin kunskap och problemlösa.

Intraprenörskap och företagsamhet

Under andra seminariet, 18.1.2019, gästföreläste Anders Fransén om intraprenörskap och hur lärare kan dra nytta av företagsamhetstankar för att utvecklas och förbättra undervisningen. Företagsamhet och intraprenörskap är i grund och botten ämnesövergripande, eftersom man troligen inte klarar sig enbart med t.ex. matematik ifall man vill starta ett företag, man måste ta med samhällslära (lagar, skatter, …), språk (kommunication,… ), … Vi fick därmed vägkost för hur vi som lärare, med t.ex. företagsbesök, projekt för eleverna/studerande, kan introducera element i undervosningen där studerande får fundera på hur en idé kan förverkligas till en slutprodukt som man kan vara stolt över.

Christian Enlund, matematik & fysik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s