Blogginlägg 3

Jag tycker som jag tidigare har sagt att det är bra att det ordnas ämnesövergripande undervisning, med tanke på att många fenomen i samhället är så komplexa att det inte räcker med ett enda ämne för att förklara fenomenet, utan man behöver kunskaper från många olika ämnesområden. Eleverna får alltså via ämnesövergripande undervisning en bättre helhetssyn över och förståelse för olika skeenden i världen. När det gäller att implementera ämnesöverskridande undervisning så kan man konstatera att det kan vara mera tidskrävande och utmanande för lärare att få sådan till stånd, speciellt om man skall integrera ämnen som annars inte är så nära kopplade. Vi diskuterade under seminarium 5 i vår lärargrupp att man under dylika kompetensveckor som vi fick vara med och arrangera borde välja de olika teman väl, vilket vi tyckte att man hade gjort. Annars kan det för lärarna kännas som att man med våld måste försöka bilda tvångsäktenskap mellan olika ämnen som kanske inte i just det sammanhanget passar ihop.

Under studiehelheten Ämnesövergripande pedagogik fick vi som sagt prova på att ordna en temadag. Andra former av ämnesövergripande undervisning är ju också möjliga (t.ex. under vanliga lektioner), men sådana fick vi som det diskuterades under seminarium 5 inte prova på. Det kanske kunde vara något att inkludera i nästa års repertoar. Men kanske det inte skulle ha skiljt sig så mycket från det som vi som hade temat rymden gjorde. Där integrerades naturligt åtminstone ämnena matematik, fysik och engelska.

En annan sak som kom upp under det avslutande femte seminarietillfället var att det känns som att det har saknats konkret på forskning baserad faktakunskap om hur man skall gå tillväga för att implementera ämnesöverskridande undervisning. Som Jenna Lundström också skriver så känns det som om man nog har grundförståelse vad begreppet ämnesövergripande undervisning är, men inte så mycket mera.    

Ted Eklund

4 reaktioner på ”Blogginlägg 3

 1. carlfahllund 9 april, 2019 / 07:43

  Håller med dig angående hur ”tvångsäktenskap” mellan ämnen inte är eftersträvansvärt då det gäller ämnesöverskridande undervisning. Jag tror också att samarbetet måste få växa fram naturligt och endast bestå av ett team dedikerade lärare som har en bra idé och plan. Har man det så upplever jag att det blir roligare att lägga tid på projektet.

  Gilla

 2. eliasharkkila 12 april, 2019 / 11:35

  En av kursdragarna kommenterade ju faktiskt att det inte ännu gjorts mycket forskning kring ämnesöverskridande undervisning då avsaknaden av forskningsbaserad faktakunskap lyftes fram under seminarium 5. Kanske det skulle ha varit något värt att poängtera under kursen gång med tanke på hur stort fokus det varit på ämnesöverskridande undervisning denna vår?

  Gilla

 3. Miranda Eklund 12 april, 2019 / 17:11

  Fenomen kan onekligen vara komplexa! Jag håller absolut med om att ämnesövergripande undervisning kan räta ut en hel del frågetecken kring sådant som är för komplext för att hantera ur en synvinkel. För mig som modersmålslärare stöter jag på många olika ämnen och fenomen i fiktionen. Nu senast skulle jag ha behövt vara väl insatt i joniserande strålning för att kunna besvara en elevs fråga om Tjernobyl då vi behandlade Svetlana Aleksijevitjs författarskap. Där ser jag möjlighet till ämnesöverskridande samarbete också gällande vanliga lektioner. Förhoppningsvis klarnar de ämnesövergripande möjligheterna i framtiden! 🙂

  Gilla

 4. awasstro 14 april, 2019 / 18:17

  Jag gillar också tanken med helhetsskapande undervisning för att göra undervisningen mer verklighetsanknuten. Samarbetet med ämneslärare i andra ämnen fick mig också att inse vilka begränsningar jag har i min uppfattning om matematik och de såg många möjligheter som jag själv inte genast tänkte på, kanske för att man som ämneslärare lätt blir insnöad i sitt eget undervisningstoff och lite glömmer bort helheten.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s