Seminarium kring entreprenörskap och aktivt medborgarskap

Under kursens andra seminarium idag behandlades teman kring aktivt medborgarskap, entreprenörskap och arbetsliv. Vi hade förmånen att ha Anders Fransén, gymnasielärare i historia, samhällslära och filosofi samt YES-tutorlärare, med oss (Anders är för övrigt anställd inom IDEMO och kommer att ha en aktivare roll i projektet från hösten 2019, då han ansvarar för genomförandet av en temastudiekurs kring aktivt medborgarskap på Vasa övningsskola).

Anders inledde med en introduktion kring läraren som intraprenör och hur man kan bygga upp en verksamhetskultur i skolan som främjar elevernas inre företagsamhetsegenskaper. I en sådan verksamhetskultur är kreativitet och innovativt tänkande nyckelord, samtidigt som den också kännetecknas av samverkan både innanför och utanför skolans väggar.

Efteråt fick studeranden i uppgift att planera en temadag kring ett givet tema, där de uppmuntrades att tänka och planera i termer av entreprenörskap och aktivt deltagande. Planeringarna finslipas och kommer att presenteras under ett företagsamhetsevent i Rewell center i februari. Slutprodukterna kommer småningom också upp här på studerandebloggen, håll utkik!

En alltigenom trevlig avslutning på arbetsveckan, helt klart. Vi på IDEMO är glada över möjligheten att testa nya lösningar som inte tidigare förverkligats inom ämneslärarutbildningen. Kursen har kommit bra igång och vi ser ivrigt fram emot följande kurstillfällen, där tematiken ämnesövergripande undervisning behandlas utifrån helt andra synvinklar (från medborgarskapsaktivitet går vi härnäst över till fysisk aktivitet…) Mera om det nästa vecka. Trevlig helg!

Nedan några bilder från dagens seminarium:

Igångspark av studiehelheten ”Ämnesövergripande pedagogik”

Studiehelheten Ämnesövergripande pedagogik inleddes idag med att de studerande via AnswerGarden delade sina inledande tankar om ämnesövergripande undervisning:

answergarden 10.1

Som framkommer lyfte studenterna särskilt fram samverkan, omväxling och nyttan  med ämnesintegrering. Seminariet fortsatte med en historisk överblick, en kontextualisering och begreppsutredning av fenomenet ämnesövergripande pedagogik samt några ämnesdidaktiska infallsvinklar på integrering. Det var intressant att se hur inläggen från ämnesdidaktikerna ofta knöt an till studenternas ord i begreppsmolnet, särskilt vad gäller integreringens möjligheter till vidgade perspektiv på omvärlden.

Under några månader framöver kommer de studerande att få bekanta sig med ämnesövergripande pedagogik genom både teoretiska och praktiska perspektiv i olika former. Efter avslutad studiehelhet är tanken att de igen får dela sina uppfattningar på liknande sätt och det blir då spännande att se om och hur deras tankegångar har utvecklats.

Under seminariet hade vi förmånen att ha många deltagande lärare som gav olika perspektiv på ämnesövergripande verksamhet. Nedan några bilder från dagen:

Metaforen för ämnesintegrering som Anders Westerlund (modersmålsdidaktiker) delade med sig av får avsluta blogginlägget. Solveig von Schoultz’ vackra beskrivning av vidjan är ju bara för ljuvlig, inte sant?

mde